dimarts, 26 d’abril de 2011

Proposta de treball col·laboratiu


Com a professional de la creació audiovisual (mes visual que auditiva, tot s'ha de dir...), sempre m'ha fascinat el procés, el seguiment que es pot fer del procés creatiu d'un artista.
Des dels inicials "ostrakon" amb esboços de dibuixos per a gerres o frescos, els "taccuini di schizzi" renaixentistes i barrocs, als esboços ràpids i espontanis dels artistes de vanguarda....tot els documents que es creen durant el procés i serveixen per assolir una resultat final dessitjat i treballat em semblen els veritables element per avaluar si una obra creativa és válida o és només fruit de l'atzar.

És per això que, entre els meus alumnes, principalment de primaria, reforço sovint la idea de que el procés, la investigació, la recerca del que volen fer, el no conformar-se amb el primer resultat és tan inmortat o més que el resultat final.
Especialement a 6è, el curs del que sóc tutor, els motivo per que no m'entreguin només una treball acabat (perfecte, potser sí, pero fet d'una tirada el dia abans..) si no també una petita carpeta amb tots els esboços, dissenys, ideas, fotos...és a dir, totes les evidències que han fet de la seva feina final el que és.
Les noves tecnologíes ofereixen, amb la creació de wikis comunitaris, la capacitat de seguir aquests processos gairebé en primera persona, permetent als alumnes compartir un espai on penjar fotos, dibuixos, esboços , ideas, textos...que s'aglutinin en una exposició final del l'obra creada.
Pot ser sigui millor aplicar-ho a la secundària i fer del procés i la edició de la pròpia pàgina del wiki una feina personal (i fins cert punt, cretiva en si mateixa..) però crec viable, amb una mica d'esforç per part del professor de primària, d'aplicar-ho també al cicle superior de primària.
Un wiki et permet crear diverses pàgines, amb noms diversos, editar-les, crear subpàgines associades, per cadascun del treballs a realitzar....una veritable xarxa de material creatiu aprofitable tant pel docent que avalua i gaudeix com per la resta d'alumnes que construeixen els seu coneixement en funció de les idees i experiències derivades de les dels altres.

Imagino un wiki amb ls págines dels noms de la gent de la classe ( profesor inclòs, es clar..).
A la pàgina del professor hi ha les indicacions inicials, les imatgs de referència, els textos que dónen el tret inicial per a la pràctica...
A les dels alumnes, una petita presentació personal i una subpàgina per cadascún dels treballs a realitzar, a on s'acumularan totes aqueste sevidències i proves, en fotos, escanejats, textos, pdf's, videos potser músiques....tot document generat per l'alumne o inspirador de l'alumne.
I finalment, una página final amb l'obra acabada.

Un gran mural de creació col·laborativa oberta...llest per ser avaluat i valorat.
Tachán!!!....

Síntesi


És evident (o ho hauria de ser..) que la finalitat d'un postgrau d'aquesta mena és la posada en pràctica de tots els recursos, les habilitats i la imaginació que duem treballant els últims mesos.
Des de la recerca d'entorns virtuals fins al disseny de les propostes didàctiques qu hi aniran dins aquest, des de l'elecció d'una línea educativa o una altra passant per les diverses metodologies i eines...tot conflueix en un sol objectiu: dinamitzar una prenentatge col·laboratiu eficientment.
I això ha estat la principal meta de l'assignatura, evolucionant amb el temps, d'una idea inicial, purament esboçada fins la creació efectiva i realista d'un espai col·laboratiu.
I crec, sincerament, que ens hem ensortit.
Hem ideat, planificat, dissenyat....hem adaptat, manipulat, aplicat...hem investigat, avaluat i objectivat tots els nostres coneixement, experiències i recursos per dur a terme la ceació d'un entorn col·laboratiu d'aprenentatge, realista i pràctic.
I què en treiem de tot això?
Ganes de seguir investigant, millorant i aplicant totes aquestes eines i metodologies sense deixar de banda totes les que anem descobrint pel cami.
Hem aprés una nova manera de veure l'ensenyament, i a partir d'ara ens toca demostrar-la.
Daniel Jimbert

dilluns, 25 d’abril de 2011

Proposta de treball col·laboratiu

Són moltes les possibles propostes per a la generació d’entorns virtuals que permetin realitzar tasques col·laboratives i alhora estiguin oberts a la participació d’altres centres educatius. Amb la tecnologia actual podria dir-se que tot depèn de la imaginació que hi posem. Una bona opció, que conjuga ambdues vessants i d’aplicació directa en el meu entorn professional és la construcció d’un blog d’ètica i educació per a la ciutadania. El currículum d’aquestes matèries, que es cursen en el segon cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori, pivota al voltant de temes que es poden treballar emprant recursos de la xarxa.

Internet ofereix un ampli ventall de recursos, com per exemple diaris digitals, material audiovisual, activitats interactives, etc., que es poden anar organitzant en un edublog en funció de les necessitats de l’aula. En aquest cas, l’estructura cronològica inversa del blog permet realitzar propostes de feina segons el curs va avançant, i aprofitant tot el material d’actualitat que es va trobant a la xarxa, com ara les darreres notícies dels diaris. La ciutadania i l’ètica, a més, es presten fàcilment a la proposta d’activitats col·laboratives de construcció de coneixement i a la participació en debats d’opinió sobre temes d’actualitat o d’importància social. Els alumnes poden també treballar de manera col·laborativa a través dels comentaris a les entrades que els docents o ells mateixos van afegint en el blog. L’avaluació formativa continuada es pot realitzar també a través del blog, o bé enllaçant amb documents compartits o formularis en línia. Per a finalitzar, el blog quedaria obert a la participació de l’alumnat d’altres centres educatius, amb els quals es podrie realitzar propostes de feina conjunta. L’eina pot resultar, doncs, un bon complement per a treballar amb qualitat aquestes matèries i, de retruc, incrementar la competència digital de l’alumnat.

Síntesi del primer bloc

El primer bloc de l’assignatura ens ha permès aprofundir en el coneixement dels entorns virtuals col·laboratius d’ensenyament i aprenentatge. Les possibilitats que aquests ofereixen i la conceptualització de les tipologies més habituals d’eines informàtiques que s’utilitzen per a les tasques en col·laboració han ocupat bona part del temps. Des de les activitats pràctiques hem estudiat i discutit sobre les oportunitats que ofereixen algunes d’aquestes eines, els seus usos potencials i les debilitats que presenten en funció del context on han de ser aplicades.

La planificació, el disseny i la construcció d’un entorn virtual col·laboratiu ens han permès treballar la resta de continguts del bloc. Cal destacar especialment, per la seva rellevància i pel desconeixement que jo encara tenia dels mateixos, aquells continguts referits al seguiment i avaluació dels processos formatius i dels objectes de coneixement produïts, i a la dinamització de les tasques a realitzar per part del grup de treball. Les accions a dur a terme pels professors per tal de dinamitzar un procés d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupi a través d’un entorn virtual constitueixen, potser, la part que més m’ha cridat l’atenció i la que trobo més útil i innovadora. No he d’oblidar un altre descobriment interessant, i és el CMapTools...

divendres, 22 d’abril de 2011

Proposta Didàctica

La proposta d'entorn col.laboratiu que hem realitzat amb el grup 1 (Margalida i Conxita), anava dirigida a alumnes de primer d'ESO. Habitualment, jo treballo amb nens més petits, de cicle inicial i mitjà i penso que depèn del grup és una mica més difícil realitzar aquest tipus de treball.
La meva proposta per posar en pràctica amb alumnes dels cicles inicial i mitjà de primària, seria crear un blog on els nens fessin les seves petites aportacions. Els alumnes formarien grups i hi hauria un encarregat de fer les entrades (si és necessari el professor supervisaria o ajudaria als encarregats). Cada grup treballaria un tema: un faria una proposta d'una lectura i proposaria exercicis per realitzar sobre aquesta (llengua catalana o castellana); un altre buscaria un enigma matemàtic o alguns exercicis senzills (depenent del nivell) (matemàtiques); un altre podria proposar algun experiment senzill i amb materials accessibles per realitzar a casa amb els pares (coneixement del medi); un altre podria proposar fer una excursió amb la família i recollir plantes que es trobin pel camí i observar quins animals hi troben (tot en relació i depenent dels temes que s'estiguin tractant a l'aula),... Cada grup podrà fer comentaris i aportacions a les propostes dels altres. Amb els més petits les propostes les pot anar fent el professor de manera que els alumnes participin amb la col.laboració dels pares. Tot seria d'una manera voluntària, com una introducció i preparació a aquesta manera de treballar.Aquesta proposta s'hauria d'acabar de perfilar i adaptar al grup i a les seves característiques, fent les modificaicons necessàries.
Síntesi

En aquesta assignatura, Metodologies col.laboratives per a l'aprenentatge, he après com aplicar les eines que ens ofereix la xarxa per treballar diferents continguts a l'aula d'una manera diferent a la tradicional (crec que més engrescadora i atractiva) amb els alumnes.


M'ha obligat a fer una reflexió sobre els diferents aspectes que es treballen o es valoren, però vist des d'una altra perspectiva. Aquesta manera de treballar, en realitat, és el que hem estat portant a terme durant tot el postgrau i en totes les assignatures. Ara només hem tingut en compte tots els coneixements que hem adquirit i hem dissenyat un entorn col.laboratiu per treballar a l'aula. És a dir, hem fet un simulacre del que podrem fer en un futur (potser algú de nosaltres podrà utilitzar el material que ha creat per la seva feina actual).